Kalp Krizi Esnasında Neler Yapılmalıdır?

KALP KRİZİ ESNASINDA NELER YAPILMALIDIR?

Sakin bir şekilde panik yapmadan fazla hareket etmeden ambulansı aramak ve adresi doğru bir şekilde verdikten sonra bir yakınınızı veya komşunuzu çağırmak ve efor sarfetmeden ambulansı beklemek faydalı olur. Böyle bir durumda bünyesinde kalp krizine müdahale edebilecek donanımı olan en yakın sağlık merkezine hastalarımızın nakledilmesi gerekiyor. Bünyesinde anjiyo salonu olmayan bir merkeze hastanın nakledilmesi altın değerindeki vakit kaybı demektir. Kalp krizinde ilk 2 saat çok kıymetlidir çünkü demin söylediğim kalp krizi olduğu zaman kalp dokusu canlılığını kaybettiği için bu ilk 2 saatte hasarı azaltmak için ne kadar erken müdahale edersek kurtarabildiğimiz alanda o kadar fazla oluyor. Peki ne yapabiliriz? Bu esnada belki bir Aspirin içirmenin faydası olabilir. 2 tane aspirinin hiçbir zararı yok üst üste alabilirsiniz ama dediğim gibi en yakın sağlık merkezine ulaşmanız sizin için hayatidir. Üst üste kontrolsüz bir şekilde tansiyon düşürücü ilaç almakta ölümcül olabilir, tansiyon kontrolü yapmadan bu tür ilaçlar alınmamalıdır.

KALP KRİZİ  SONRASI GÖRÜLEN KOMPLİKASYONLAR NELERDİR?

Kalp krizi ile birlikte başka ciddi komplikasyonlar neler olabilir işte bizim transmural enfarktüs dediğimiz kalp kasının bütün katmanlarının hasar gördüğü durumlarda çok kritik hayati ölümcül komplikasyonlar ortaya çıkabiliyor. Nedir bunlar?

  1. Bunlardan birisi bizim interventriküler septum dediğimiz her iki karıncığın arasında bulunan duvarda delik meydana gelebiliyor. Yani bizim doğumsal kalp hastalıklarında gördüğümüz delik, enfarktüs sonrası ilk 24 saatte genellikle oluşabiliyor ve hasta da ciddi akciğer ödemi ile nefes almada çok ciddi problemler ve şok tablosu, düşük tansiyon ortaya çıkabiliyor. Bunun İlla da ilk 24 saatte olması gerekmiyor genelde kriz sonrası 3 ile 5. günler arasında bu komplikasyonlar ortaya çıkabiliyor. Bu konuda hem hastalarımızın hem de doktorlarımızın çok dikkatli ve uyanık olmaları gerekiyor. Demek ki kalp krizinden sonraki ilk 24 saatten sonra ciddi nefes darlığı ve düşük tansiyon yani şoka giden tablo çok önemli bir şekilde ciddi bir şekilde irdelenmesi gerekiyor.
  2. Diğer ikinci önemli komplikasyon mitral kapakta ciddi yetmezlik olabiliyor yine bu da krizden sonraki günlerde bir haftaya kadar ortaya çıkabiliyor. Kalp kasındaki özellikle bizim mitral kapağı tutan papiller adelelerdeki enfaktüsler sonucu yırtılmalar veya oradaki Mitral kapağı destekleyen kordalarda kopmalar olduğu zaman çok ciddi mitral kapak yetmezliği ile hastalarda yine akciğer ödemi ve ciddi nefes darlığı gelişebiliyor. Ventükülün aşırı derecede genişlemesi ve ciddi kalp yetersizliğinde de Mitral kapak yetmezliği ortaya çıkabiliyor Burada da tabii tanı araçları çok önemli rol oynuyor. Bizim ekokardiyografi dediğimiz cihaz bu komplikasyonun ayrıca tanısında altın standarttır.
  3. Bunun dışındaki önemli bir komplikasyon da serbest duvar rüptürü dediğimiz gerçekten çok ani seyreden ve ölümcül bir komplikasyon. Tabi hastalarımızın çoğuna ülkemizde erken bir şekilde kateter salonuna alınıp stentleme veya balonlama işlemi yapıldığı için bu komplikasyon son zamanlarda giderek azaldı. Buradaki en önemli sorun serbest duvar rüptürü ile kanın perikart boğuştuğuna yani kalp boşluğuna dolarak kalbin tamamen hareketsiz kalması ve tansiyonun çok düşük düzeylere inmesidir. Burada mutlaka acil bir cerrahi girişimin yapılması gerekiyor. Mitral kapak yetmezliğinde, serbest duvar rüptüründe ve ventriküler septumdakil defekt yani delik gibi komplikasyonlarda tanı konar konmaz mutlaka acil cerrahi girişim yapılması gerekiyor. Bunların ilaçla veya stentle tedavisi mümkün değil. Bazen bu kalpteki oluşan deliği kardiyologlar özel cihazlarla kapatabiliyorlar. Fakat onların sonuçları da cerrahi kadar maalesef iyi değ
  4. Son komplikasyon da ventritükül anevrizmaları. Kalp kasındaki tüm katların zarar görmesi sonucu karıncık duvarında gelişen baloncuklaşmaya yani serbest duvarda sol ventrikül anevrizmalarında da mutlaka cerrahi girişim yapılmasında fayda var. Çünkü sol ventrikül fonksiyonunu giderek bozan bir komplikasyondur ve ölümcül ritim problemleri de eşlik edebilmektedir. Bu hastalarımızda baloncuklaşan bölgeyi açık kalp ameliyatı ile çıkarıp eş zamanlı olarak baypas ameliyatı ile birlikte gerçekten yüz güldürücü sonuçlar alıyoruz.

Leave A Reply